เข้าสู่เว็บไซต์ : ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ | ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ | เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


              mail ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
      ลงทะเบียนนักเรียน / ครู ระดับเขตพื้นที่ => วันที่ 8 ตุลาคม 58
      ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ภายในวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 58 (ปิดระบบการแก้ไขรายชื่อ)
      พิมพ์บัตรประจำตัว => วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 58 (ปิดระบบพิมพ์บัตรประจำตัว)
      จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => วันที่ 13 - 14 ตุลาคม 58
      ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
      พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => หลังเสร็จสิ้นการประกาศผล
     หมายเหตุ : เมื่อปิดระบบแล้วจะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ทุกกรณี