|  ดูประกาศทั้งหมด |
  facebook/pattani3instagram.com/pattani3youtubegoogleplus

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน60-64
 
 
ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน องค์กร
โครงสร้างหน่วยงาน/อำนาจหน้าที่
ช่องทางการติดต่อ
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา
ค้นหาเบอร์โทร ผอ.โรงเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ | ITC
ข้อมูล GIS โรงเรียนในสังกัด
แผนที่เดินทาง/พิกัด GPS
สถิติการให้บริการผู้มาติดต่อ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบรมออนไลน์ By Pattani3
 
หน่วยงาน สพป.ปัตตานี 3
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ITEC)
ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่
 
หน่วยงานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
สมศ.
สำนักงาน กพ.
คุรุสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี
สกสค. ปัตตานี
กรมบัญชีกลาง
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
 
แพลตฟอร์มทางการศึกษา
DEEP.go.th เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ
DLTV.ac.th การศึกษาทางไกล
EDC : DATA CENTER
 
กฏหมายน่ารู้
 - การเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ
 - คู่มือพนักงานราชการ
 - พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
 - พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542
   (และที่แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3,4)
 - พรบ. ระเบียบบริหารราชการ 2546
   (และที่แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3)
 - ห้องสมุดกฎหมาย
 - กฏหมายการศึกษา
 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
 - ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก
   สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2550
 - ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนใน
   สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2553
 
 
ศูนย์การจัดการความรู้
หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับสำนักงานเขต
 

สำหรับเปิดไฟล์
นามสกุล
.zip หรือ .rar
ดาวน์โหลด
สำหรับเปิดไฟล์
นามสกุล .pdf
ดาวน์โหลด
เบราว์เซอร์ที่รองรับ html5 ได้เยี่ยม
  ดาวน์โหลด

ประชุมทางไกล การจัดการศึกษาทางไกล
"ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19"

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 

   | รายการย้อนหลัง |
    การประชุมคอนเฟอร์เร้น เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563
    การกรอกข้อมูล "ครูและบุคลากรทางการศึกษา"
    | คลิกเพื่อรับชม |
    การประชุมคอนเฟอร์เร้น เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
    การจัดทำข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจนฯ ปีการศึกษา 62
    | คลิกเพื่อรับชม |
    การประชุมคอนเฟอร์เร้น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
    แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา
    | คลิกเพื่อรับชม |
    การประชุมคอนเฟอร์เร้น เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
    อาหารกลางวัน "การใช้โปรแกรม Thai school lunch"
    | คลิกเพื่อรับชม |

รับชมวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ผ่านเว็บไซต์ตามช่องทางต่างๆ เลือกช่องทางที่ท่านสามารถรับชมได้
หรือสามารถรับชมวีดีโอย้อนหลังได้บนเว็บไซต์แห่งนี้

หากไม่รองรับ html5 คลิกที่นี่เพื่อรับฟัง
การประชุมทางไกล ชี้แจงแนวนโยบาย
"การขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการ 3 ประเด็นหลักฯ"

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562
รายงานข้อมูลด้านการศึกษา เว็บไซต์โรงเรียน
 ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน
 การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน/รับนักเรียน
 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 63
 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 62
 ข้อมูลอาคาร/สิ่งก่อสร้าง B-OBEC  แจ้งชื่อเว็บไซต์โรงเรียน
 สารสนเทศเพื่อการบริหาร [EMIS]  โรงเรียนที่แจ้งชื่อเว็บไซต์
 SchoolMIS ระบบบริหารสถานศึกษา  
 E-MES ระบบติดตามและประเมินผล  สายด่วน UniNet
 รายงานผลการบริหารงบประมาณ  Call Center 0 2232 4000
 ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  Email : noc@uni.net.th
 ระบบเลื่อนขั้นเงินเดือน    uninet.thailand
 ระบบบริหารเขตพื้นที่ [Smart Area]  สทร. สพฐ.
 ระบบบริหาร สพฐ. [Smart OBEC]  Call Center 0 2288 5537

ต้องเป็นอีเมล์ที่ใช้งานได้จริง ต้องยืนยัน
การสมัครของท่านทางอีเมล์ที่ท่านกรอก

สมัครรับข่าวสาร
ยกเลิกรับข่าวสาร
โทรทัศน์เพื่อครู

     |  ดูข่าวฝากทั้งหมด |
  | ผลงานวิชาการทั้งหมด | นำเสนอผลงานวิชาการด้วยตัวเอง |
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 : Pattani Primary Educational Service Area Office 3
ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94190 โทร 0 7345 2100 - 2  โทรสาร 0 7345 2099
พัฒนาระบบโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 www.pattani3.go.th | email : pesao3@pattani3.go.th