ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 »

สพป.ปัตตานี เขต 3 เดินหน้าสร้างจิตสำนึกให้บุคลากร เสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และศึกษาดูงานผลสำเร็จการดำเนินงาน ITA สพป.ยะลา เขต 2


วันที่ 22 กันยายน 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันทุจริต" กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนางชวนพิศ แก้วพรหมราช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ มีนายวาริส สำราญ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปัตตานี เป็นวิทยากรบรรยาย กลุ่ม    ...อ่านต่อ

: ลงข่าวเมื่อวันที่ :  27-09-2022

กำลังใจสำคัญเสมอ !! สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ ครอบครัวนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้าฯ อ.สายบุรี เสียชีวิต จากอุบัติเหตุรถชน พี่สาวอาการสาหัส รักษาตัวห้อง (CU โรงพยาบาลปัตตานี)


วันที่ 21 กันยายน 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้นางลภาภัทร พลสิทธิ์ และว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรใน สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัว ด.ญ.ฟาตียะห์ มายิ อายุ 8 ปี นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้าฯ อ.สายบุรี ซึ่งประสบอุบัติเหตุรถชนบนถนนเพชรเกษม เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 21.00 น. ท    ...อ่านต่อ

: ลงข่าวเมื่อวันที่ :  27-09-2022

สพป.ปัตตานี เขต 3 เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ แด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่การศึกษา ประจำปี 2565 วันเกษียณ แห่งศักดีศรี คุณความดีที่ยั่งยืน


วันที่ 20 กันยายน 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานการเสวนาเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนางลภาภัทร ผลสิทธิ์ นายสวง กองจักร ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม และนางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 รวมถึงผู้อำนวยการกลุ่ม คณะผู้บริหารสถาศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษาในสังกัด ร่วมแสดงม    ...อ่านต่อ

: ลงข่าวเมื่อวันที่ :  27-09-2022

สพป.ปัตตานี เขต 3 ขานรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท.


นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้นางลภาภัทร พลสิทธิ์ นายสวง กองจักร ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม และนางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2565 โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดและมอยนโยบาย    ...อ่านต่อ

: ลงข่าวเมื่อวันที่ :  19-09-2022

สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมนำเสนอผลงานความสำเร็จและถอดบทเรียนโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี "Pattani Education Sandbox : Open House 2022" โรงเรียนบ้านกะรุบี โรงเรียนบ้านโคกนิบง และโรงเรียนช่องแมว


วันที่ 7 กันยายน 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้นางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะทำงาน ร่วมงาน Pattani Education Sandbox : Open House 2022 โดยมีว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการ จ.ปัตตานี ประธานในพิธีเปิดการจัดงานครั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของโรงเร    ...อ่านต่อ

: ลงข่าวเมื่อวันที่ :  12-09-2022

การประเมินสัมฤทธิผลฯ รอง ผอ.สพท. ครั้งที่ 2 นางลภาภัทร พลสิทธิ์ นายสวง กองจักร ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม และนางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3


วันที่ 7 กันยายน 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมให้กำลังใจนางลภาภัทร พลสิทธิ์ นายสวง กองจักร ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม และนางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ในการนำเสนอผลการบริหารจัดการและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา โดยมีนายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 เป็นประธานกรรมการฯ    ...อ่านต่อ

: ลงข่าวเมื่อวันที่ :  08-09-2022

สพป.ปัตตานี เขต 3 เร่งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต รณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ร่วมร้องเพลงชาติ กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และกิจกรรม 5 ส. ปรับภูมิทัศน์สำนักงาน


วันที่ 2 กันยายน 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนางลภาภัทร พลสิทธิ์ นายสวง กองจักร ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม และนางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมร้องเพลงชาติ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการ    ...อ่านต่อ

: ลงข่าวเมื่อวันที่ :  08-09-2022

สพป.ปัตตานี เขต 3 เร่งพัฒนาครู เพิ่มเทคนิคและพัฒนาสื่อภาษาไทย เน้นอ่านออกเขียนได้ สนองนโยบาย สพฐ.


วันที่ 2 กันยายน 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้นางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี 3  เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ สพป.ปัตตานี เขต 3 มีอาจารย์ณัฐพร ไชยเดช ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าววัตถุประสงค์การจัดอบรม มี ตร.ไซหนับ เอสเอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ    ...อ่านต่อ

: ลงข่าวเมื่อวันที่ :  08-09-2022

สพป.ปัตตานี เขต 3 สร้างความเข้าใจการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ให้แก่ครูที่ยังไม่ผ่านการอบรมขั้นพื้นฐาน


วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานพิธีอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาตร์ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ที่ยังไม่ผ่านการอบรมขั้นพื้นฐานเพื่อสืบสานโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช    ...อ่านต่อ

: ลงข่าวเมื่อวันที่ :  08-09-2022

เปิดแล้ว !! กีฬาสานสัมพันธ์ครูอำเภอไม้แก่น "ไม้แก่นเกมส์ ครั้งที่ 1" ประจำปี 2565


วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ครูอำเภอไม้แก่น ประจำปี 2565 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม้แก่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและสานสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ออกกำลังกาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านตะโละไกรท    ...อ่านต่อ

: ลงข่าวเมื่อวันที่ :  08-09-2022

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 »

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 : Pattani Primary Educational Service Area Office 3
ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3  ตำบลทุ่งคล้า  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี  94190  โทร 0 7345 2100 - 2  Fax. 0 7345 2099
พัฒนาระบบและออกแบบโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC)
ติดต่อผู้ดูแลระบบ email : webmaster [@] pattani3.go.th | เว็บไซต์ : www.pattani3.go.th

เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ แจกเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก THAI55 สล็อต สล็อตออนไลน์ เล่นสล็อตออนไลน์ แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า บาคาร่า บาคาร่าออนไลน์ สูตรบาคาร่า KUBET ฟุตบอล เว็บฟุตบอล ข่าวฟุตบอล ซอคเกอร์ลีก การพนันฟุตบอลออนไลน์ สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 เครดิตฟรี บาคาร่า แจกเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก ใหม่ล่าสุดอัพเดต GCLUBคาสิโนออนไลน์ w88คาสิโนออนไลน์ บาคาร่า pantip บาคาร่าออนไลน์ ได้เงินจริง สล็อตออนไลน์ เกมยิงปลา ฟรีเครดิต ได้เงินจริง เล่นเกมส์ได้เงินจริงฟรี เครดิตฟรี แทงบาคาร่าออนไลน์ขั้นต่ำ5บาท มีสูตรบาคาร่าให้ใช้ฟรี HUC99 สล็อตออนไลน์