มาเรียน กันเถอะ

| เรียนออนไลน์ฟรีกับเรา เพราะเราเชื่อว่า ...
ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่
เราคิดเสมอว่าไม่มีใครแก่เกินกว่าจะเรียนรู้
"ถ้าเราตั้งใจที่จะทำมัน" |


สพฐ.


Random Name

นายอัมพร พินะสา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ปัตตานี เขต 3


Random Name

นางสาวณิชา เทียมสุวรรณ

ผอ. สพป.ปัตตานี เขต 3

OBEC


Random Name

สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตร | COURSES

หลักสูตรทั้งหมด 6 หลักสูตร  เลือกลงทะเบียนตามความสนใจ


กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ลงทะเบียนเรียน | 20 พ.ค. 2565 - 21 พ.ค. 2565
ลงทะเบียน  188  คน  |  ผ่านเกณฑ์  96  คน 
( ปิดรับลงทะเบียน )
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลงทะเบียนเรียน | 15 พ.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2563
ลงทะเบียน  48  คน  |  ผ่านเกณฑ์  4  คน 
การขออนุญาตไปต่างประเทศ
ลงทะเบียนเรียน | 11 พ.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2563
ลงทะเบียน  7  คน  |  ผ่านเกณฑ์  5  คน 
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
ลงทะเบียนเรียน | 11 พ.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2563
ลงทะเบียน  15  คน  |  ผ่านเกณฑ์  5  คน 
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ลงทะเบียนเรียน | 1 มิ.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563
ลงทะเบียน  0  คน  |  ผ่านเกณฑ์  0  คน 
( ปิดรับลงทะเบียน )
ใช้งาน Com&Net อย่างปลอดภัย
ลงทะเบียนเรียน | 1 มิ.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563
ลงทะเบียน  0  คน  |  ผ่านเกณฑ์  0  คน 
( ปิดรับลงทะเบียน )

How TO | การใช้งาน

STEP 1 | ขั้นตอนที่ 1
: เข้าสู่เว็บไซต์ www.pattani3.go.th/course เพื่อเข้าสู่ CourseFarm Platform   แล้วเลือกหลักสูตรที่เปิดให้ลงทะเบียน

STEP 2 | ขั้นตอนที่ 2
: กดที่ปุ่ม  ลงทะเบียน  ระบบจะนำท่านเข้าสู่หลักสูตรการอบรม จากนั้นกดที่ | ลงทะเบียนหลักสูตร |

STEP 3 | ขั้นตอนที่ 3
: กรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการอ้างอิงและการเข้าเรียนแต่ละหลักสูตร และเป็นข้อมูลสำหรับออกใบรับรอง
  โปรดตรวจสอบข้อมูลและจดจำรหัสผ่าน ( โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งต่อหลักสูตร ) ก่อนกด ลงทะเบียน

STEP 4 | ขั้นตอนที่ 4
: เข้าสู่ระบบ โดยใส่หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ รหัสผ่านตามที่ท่านได้กำหนดในแต่ละหลักสูตร

STEP 5 | ขั้นตอนที่ 5
: ทำแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วเริ่มต้นเรียนรู้ได้ทันที
  แบบทดสอบก่อนเรียน และ แบบทดสอบหลังเรียน ท่านสามารถดำเนินการสอบได้เพียงครั้งเดียว ขอให้ท่านตั้งใจ โชคดี

STEP 6 | ขั้นตอนที่ 6
: ตรวจผลการสอบ และพิมพ์ใบรับรองที่เมนู ผลการทดสอบ ในหลักสูตรนั้นๆ โดยต้องมีคะแนนทดสอบหลังเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป
  หรือค้นหาทุกหลักสูตรที่เมนู Certificate | ใบรับรอง ด้วยเลขประจำตัวประชาชน ของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้

FAQ | คำถามที่พบบ่อย

Q : Course Farm Platform คืออะไร ?
A : ระบบการศึกษาหาความรู้ และคอร์สเรียนออนไลน์แบบไม่จำกัดบุคคล สถานที่ และเวลา
    ที่พัฒนาจัดทำโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3

Q : มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?
A : เรียนฟรี !! ทุกหลักสูตร

Q : เหมาะกับใคร ?
A : นักเรียน บุคลากรในสังกัด และ ประชาชนที่สนใจแสวงหาความรู้ในรูปแบบออนไลน์

Q : ถ้าต้องการลงทะเบียนเรียนจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง ? / สามารถสมัครเข้าเรียนหลักสูตรที่สนใจได้อย่างไร ?
A : ดูรายละเอียดได้ที่ How to

Q : เมื่อลงทะเบียนแล้ว จะสามารถเข้าเรียนได้ถึงเมื่อไหร่ มีกำหนดวันหรือไม่ ?
A : เข้าเรียนได้ทันทีตามกำหนดการ ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร โดยจะแจ้งให้ผู้เรียนทราบใน Information (i) ของแต่ละรายวิชา

Q : เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับใบ Certificate หรือไม่ ?
A : จะได้รับ Certificate of Completion เมื่อผู้เรียนเข้าร่วมเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้

ติดต่อเรา | Contact

ช่องทางการติดต่อ

  ถ.เพชรเกษม ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94190

  0 7345 2100 ถึง 2 |   0 7345 2099

  www.pattani3.go.th