แสดงข้อมูลทั้งหมด
เลขที่หนังสือ ที่ ศธ 04219/
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนชายแดนภาคใต้ สพฐ.คัพครั้งที่ และนักกีฬาของสพป.ปน เขต3
รายละเอียด เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตามรายละเอียดดังแนบ
วันที่ 19/07/2554
เวลา 12:37
ผู้ส่ง ปวีณา สัสดีวงศ์
กลุ่มงานที่ส่งหนังสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คลิกดูเอกสาร --> 19072554_1240_11.pdf  
คลิกดูเอกสาร -->  
คลิกดูเอกสาร -->  

โรงเรียนที่รับหนังสือแล้ว
ลำดับที่
โรงเรียน
วันที่
1 บ้านป่าม่วง 19/07/11
2 บ้านพิเทน 19/07/11
3 บ้านบือจะ 19/07/11
4 บ้านตะบิ้ง 19/07/11
5 บ้านท่าช้าง 19/07/11
6 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส 19/07/11
7 บ้านโลทู 19/07/11
8 ชุมชนวัดถัมภาวาส 19/07/11
9 บ้านกระจูด 19/07/11
10 บ้านปลักแตน 19/07/11
11 บ้านแลแวะ 19/07/11
12 บ้านจะเฆ่ 19/07/11
13 บ้านบน 20/07/11
14 บ้านละหาร 20/07/11
15 ชุมชนบ้านบางเก่า 20/07/11
16 บ้านท่าช้าง 20/07/11
17 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 20/07/11
18 บ้านตะโละไกรทอง 20/07/11
19 บ้านมะนังยง 20/07/11
20 บ้านกะลาพอ 21/07/11
21 บ้านบือจะ 22/07/11
22 บ้านป่าม่วง 17/01/12