หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กดดาวน์โหลดฟอนท์มาตรฐานราชการไทย (.zip)
กดดาวน์โหลดฟอนต์มาตรฐานราชการไทยที่สามารถพิมพ์ตัวเลขอารบิกแล้วเปลี่ยนเป็นตัวเลขไทยอัตโนมัติ (.zip)

หรือ
กดดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งฟอนท์อัตโนมัติ (.exe)

คู่มือวิธีการติดตั้ง
--> สำหรับ window7 และ Vista
--> สำหรับ windows XP