โทรศัพท์ 0 7345 2100 - 2  |   โทรสาร 0 7345 2099
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(Distance Education Promotion, Information and Communication Technology Group)
 "บริการด้วยใจ ใส่ใจคุณภาพ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล" 
  • ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ การจัดการศึกษา
  • ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
  • ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
  • ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
- ไม่พบประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม -

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อ / ผู้รับผิดชอบ ดาวน์โหลด
 นายซอบือรี ตาปู พนักงานราชการ
 นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
 คู่มือปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร ดาวน์โหลด
 พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ช่องทางการติดต่อ

ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคล้า
    อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94190

0 7345 2100 - 2

0 7345 2099 (โทรสาร)

saraban@pattani3.go.th

Follow Us

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 : Pattani Primary Educational Service Area Office 3
พัฒนาระบบโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 | www.pattani3.go.th