โทรศัพท์ 0 7345 2100 - 2  |   โทรสาร 0 7345 2099
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3

ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3

nichakam100@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัยในวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...  4   กลุ่มนิเทศฯ
  1 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 256 ...  9   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  30 ม.ค. 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง ...  22   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  26 ม.ค. 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขัน "สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี" (AIA Healthiest School) ...  11   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  26 ม.ค. 2566
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมเสริ้ามความรู้ให้นักเรียน ...  43   กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
  3 ม.ค. 2566
รายงานสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา 2019
"ผ่านระบบ E-COVID 19 Report"

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

รายการย้อนหลัง

| ช่องทางรายการสด    

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา #1/2564 "การเปิดภาคเรียน"

     รับชม  11 พฤศจิกายน 2564

เงินอุดหนุน "นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 2/2563"

     รับชม  7 พฤศจิกายน 2563

การกรอกข้อมูล "ครูและบุคลากรทางการศึกษา"

     รับชม  17 มกราคม 2563

เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา

     รับชม  28 กุมภาพันธ์ 2562
เว็บไซต์โรงเรียน

สายด่วน UniNet

โทร 0 2232 4000
Email : noc@uni.net.th

 uninet.thailand
ดูข่าวทั้งหมด
ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางก ...

วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3  ประธานคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับช... อ่านต่อ

โดย มนทิชา แวซอเหาะ
30 ม.ค. 2566
ดูข่าวทั้งหมด
บุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมแสดงสัญลักษณ์ การคัดค้านร่าง พ.ร.บ. ...

วันที่ 10 มกราคม 2566 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 (สพป.ปัตตานี เขต 3) ได้ร่... อ่านต่อ

โดย มนทิชา แวซอเหาะ
11 ม.ค. 2566
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน | E-Network

  
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า ชุมชนบ้านบางเก่า
เปิดอ่าน  28 มี.ค. 2561 98
 28 มี.ค. 2561 98
กิจกรรมทำเองใช้เอง(น้ำยาล้างจาน) ... กิจกรรมทำเองใช้เอง(น้ำยาล้างจา ...

  
โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113
เปิดอ่าน  28 มี.ค. 2561 101
 28 มี.ค. 2561 101
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ... ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ...

  
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า ชุมชนบ้านบางเก่า
เปิดอ่าน  28 มี.ค. 2561 86
 28 มี.ค. 2561 86
สานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับคณะกรรมการสถานศึก ... สานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับคณ ...

  
โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู 2502) บ้านพิเทน(วันครู 2502)
เปิดอ่าน  2 มี.ค. 2561 72
 2 มี.ค. 2561 72
กิจกรรมค่ายวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ... กิจกรรมค่ายวิชาการ เพื่อพัฒนาค ...
ผลงานวิจัย

ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

นางสาวณิชา เทียมสุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3

ประวัติการศึกษา
 ปี 2554 – 2560 ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
 ปี 2543 – 2545 ระดับปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี
 ปี 2533 – 2535 ระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

ประวัติการรับราชการ
 1 ตุลาคม 2565 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
 2 ตุลาคม 2563 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
 18 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
 2 พฤศจิกายน 2551 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวทอง อำเภอเดชอุดม สพท.อุบลราชธานี เขต 5
 6 พฤษภาคม 2537 อาจารย์ 1 โรงเรียนดินดำเหล่าเสนไต้ สปอ. โนนคูณ สปจ. ศรีษะเกษ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ปี พ.ศ. 2553
 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ปี พ.ศ. 2545
ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การจัดการความรู้
สำหรับสำนักงานเขต

เพื่อการศึกษา | FOR EDUCATION

ช่องทางการติดต่อ

ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคล้า
    อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94190

0 7345 2100 - 2

0 7345 2099 (โทรสาร)

saraban@pattani3.go.th

Follow Us

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 : Pattani Primary Educational Service Area Office 3
พัฒนาระบบโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 | www.pattani3.go.th