|  ดูประกาศทั้งหมด |
  facebook/pattani3instagram.com/pattani3youtubetiktok

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน องค์กร
โครงสร้างหน่วยงาน/อำนาจหน้าที่
ช่องทางการติดต่อ
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา
ค้นหาเบอร์โทร ผอ.โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร/ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ | ITC
แผนที่เดินทาง/พิกัด GPS
สถิติการให้บริการผู้มาติดต่อ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบรมออนไลน์ By Pattani3
 
หน่วยงาน สพป.ปัตตานี 3
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ITEC)
ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่
 
หน่วยงานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
สมศ.
สำนักงาน กพ.
คุรุสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี
สกสค. ปัตตานี
กรมบัญชีกลาง
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
 
แพลตฟอร์มทางการศึกษา
DEEP.go.th เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ
DLTV.ac.th การศึกษาทางไกล
EDC : DATA CENTER
 
กฏหมายน่ารู้
 - การเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ
 - คู่มือพนักงานราชการ
 - พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
 - พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542
   (และที่แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3,4)
 - พรบ. ระเบียบบริหารราชการ 2546
   (และที่แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3)
 - ห้องสมุดกฎหมาย
 - กฏหมายการศึกษา
 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
 - ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก
   สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2550
 - ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนใน
   สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2553
 
 
 
ศูนย์การจัดการความรู้
สำหรับสำนักงานเขต
 

สำหรับเปิดไฟล์
นามสกุล
.zip หรือ .rar
ดาวน์โหลด
สำหรับเปิดไฟล์
นามสกุล .pdf
ดาวน์โหลด
เบราว์เซอร์ที่รองรับ html5 ได้เยี่ยม
  ดาวน์โหลด

ประชุมทางไกล การรายงานสถานการณ์การ
"ไวรัสโคโรนา 2019 ระบบ E-COVID 19 Report"

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 

   | รายการย้อนหลัง |
    การประชุมคอนเฟอร์เร้น เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
    ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา #1/2564 "การเปิดภาคเรียน"
    | คลิกเพื่อรับชม |
    การประชุมคอนเฟอร์เร้น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563
    การจัดสรรเงินอุดหนุน "นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 2/2563"
    | คลิกเพื่อรับชม |
    การประชุมคอนเฟอร์เร้น เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563
    การกรอกข้อมูล "ครูและบุคลากรทางการศึกษา"
    | คลิกเพื่อรับชม |
    การประชุมคอนเฟอร์เร้น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
    แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา
    | คลิกเพื่อรับชม |

รับชมวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ผ่านเว็บไซต์ตามช่องทางต่างๆ เลือกช่องทางที่ท่านสามารถรับชมได้
หรือสามารถรับชมวีดีโอย้อนหลังได้บนเว็บไซต์แห่งนี้

หากไม่รองรับ html5 คลิกที่นี่เพื่อรับฟัง
การเสวนาวิชาการออนไลน์ Child Based Learning
"ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่ให้เป็นครู"

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564
รายงานข้อมูลด้านการศึกษา เว็บไซต์โรงเรียน
 ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน
 การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน/รับนักเรียน
 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 65
 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 64
 ข้อมูลอาคาร/สิ่งก่อสร้าง B-OBEC  แจ้งชื่อเว็บไซต์โรงเรียน
 สารสนเทศเพื่อการบริหาร [EMIS]  โรงเรียนที่แจ้งชื่อเว็บไซต์
 SchoolMIS ระบบบริหารสถานศึกษา  
 E-MES ระบบติดตามและประเมินผล  สายด่วน UniNet
 รายงานผลการบริหารงบประมาณ  Call Center 0 2232 4000
 ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  Email : noc@uni.net.th
 ระบบเลื่อนขั้นเงินเดือน    uninet.thailand
 ระบบบริหารเขตพื้นที่ [Smart Area]  สทร. สพฐ.
 ระบบบริหาร สพฐ. [Smart OBEC]  Call Center 0 2288 5537
 

ต้องเป็นอีเมล์ที่ใช้งานได้จริง ต้องยืนยัน
การสมัครของท่านทางอีเมล์ที่ท่านกรอก

สมัครรับข่าวสาร
ยกเลิกรับข่าวสาร
โทรทัศน์เพื่อครู

  | ดูข่าวทั้งหมด | ส่งข่าวกิจกรรม |
  
 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า
 28 มี.ค. 2561     98
เรื่อง กิจกรรมทำเองใช้เอง(น้ำยาล้างจาน)

  
 โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113
 28 มี.ค. 2561     101
เรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  
 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า
 28 มี.ค. 2561     86
เรื่อง สานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับคณะกรรมการสถานศึกษา

  
 โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู 2502)
 2 มี.ค. 2561     72
เรื่อง กิจกรรมค่ายวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา


   นวัตกรรมและเทคโนโลยี
 ผู้เสนอ นางสาวรุสมีนา เปาะแต
 28 ก.ย. 2565     107
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบาโงยือริง

   งานวิจัยการศึกษา
 ผู้เสนอ นางสาวสิริพร ศิริโทวัย
 28 ก.ย. 2565     71
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย


     |  ดูข่าวฝากทั้งหมด |
  | ผลงานวิชาการทั้งหมด | นำเสนอผลงานวิชาการด้วยตัวเอง |
 


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 : Pattani Primary Educational Service Area Office 3
ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94190 โทร 0 7345 2100 - 2  โทรสาร 0 7345 2099
พัฒนาระบบโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 www.pattani3.go.th | email : saraban@pattani3.go.th 

เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ แจกเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก THAI55 สล็อต สล็อตออนไลน์ เล่นสล็อตออนไลน์ แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า บาคาร่า บาคาร่าออนไลน์ สูตรบาคาร่า KUBET ฟุตบอล เว็บฟุตบอล ข่าวฟุตบอล ซอคเกอร์ลีก การพนันฟุตบอลออนไลน์ สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 เครดิตฟรี บาคาร่า แจกเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก ใหม่ล่าสุดอัพเดต GCLUBคาสิโนออนไลน์ w88คาสิโนออนไลน์ บาคาร่า pantip บาคาร่าออนไลน์ ได้เงินจริง สล็อตออนไลน์ เกมยิงปลา ฟรีเครดิต ได้เงินจริง เล่นเกมส์ได้เงินจริงฟรี เครดิตฟรี แทงบาคาร่าออนไลน์ขั้นต่ำ5บาท มีสูตรบาคาร่าให้ใช้ฟรี HUC99 สล็อตออนไลน์

เรื่อง   กลุ่มงาน
   ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัยในวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน... อ่าน 4   นิเทศฯ
  1 ก.พ. 2566
   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์... อ่าน 9   ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  30 ม.ค. 2566
   ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง... อ่าน 22   ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  26 ม.ค. 2566
   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขัน "สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี" (AIA Healthiest ... อ่าน 11   ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  26 ม.ค. 2566
   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมเสริ้ามความรู้ให้นักเรียน... อ่าน 43   บริหารงานการเงินฯ
  3 ม.ค. 2566