ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน v.4


× ข้อแนะนำ !!  ท่านสามารถกดที่ ตัวเลขจำนวน และ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลสารสนเทศ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

Information Technology Center | Pattani Primary Educational Service Area Office 3หมายเหตุ : คำนวนโดยอัตโนมัติ จากการรายงานผ่านระบบ

พิกัดดาวเทียมที่ตั้งโรงเรียน | School Mapping

หมายเหตุ : ข้อมูลจากการรายงานผ่านระบบ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802