ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน v.4 ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
 
 
 
 
 

หน้านี้แสดง 20 รายการ / ทั้งหมด 142 รายการ

ลำดับ เรื่อง กลุ่ม ลงวันที่ - เวลา
1     การประชุมใหญ่สามัยประจำปี 2564 ของสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย ... อ่าน 9 บริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 2565 - 10:42
2     ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลส... อ่าน 25 พัฒนาครูฯ 26 ก.ย. 2565 - 15:50
3     การขอรับหนังสือรับรองความรู้ตามมมาตรฐานวิชาชีพ... อ่าน 22 บริหารงานบุคคล 26 ก.ย. 2565 - 13:37
4     ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำน... อ่าน 1452 บริหารงานบุคคล 29 ส.ค. 2565 - 16:01
5     ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษ... อ่าน 5198 บริหารงานบุคคล 24 ส.ค. 2565 - 10:52
6     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาและรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รั... อ่าน 251 พัฒนาครูฯ 24 ส.ค. 2565 - 09:48
7     ประชาสัมพันธ์โครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ 4 ... อ่าน 671 พัฒนาครูฯ 22 ส.ค. 2565 - 13:47
8     ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม Brunei Darussalam Scholarship on Enhancing Pr... อ่าน 677 พัฒนาครูฯ 22 ส.ค. 2565 - 13:43
9     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมาคมค่ายลุกเสือศรีวิชัยพัทลุง... อ่าน 40 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ส.ค. 2565 - 09:55
10     ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัด... อ่าน 32 พัฒนาครูฯ 16 ส.ค. 2565 - 15:10
11     ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจ... อ่าน 26 พัฒนาครูฯ 16 ส.ค. 2565 - 11:16
12     ประชาสัมพันธ์สัมมนา Education Talk ครั้งที่ 8 "ความคืบหน้าร่างพระราชบั... อ่าน 15 พัฒนาครูฯ 16 ส.ค. 2565 - 11:14
13     ประชาสัมพันธ์การสมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิโทเรเพื่อกา... อ่าน 15 พัฒนาครูฯ 16 ส.ค. 2565 - 11:12
14     แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็... อ่าน 435 บริหารงานบุคคล 16 ส.ค. 2565 - 10:33
15     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัก... อ่าน 3596 บริหารงานบุคคล 11 ส.ค. 2565 - 15:47
16     รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพ... อ่าน 475 บริหารงานบุคคล 8 ส.ค. 2565 - 14:56
17     การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ... อ่าน 146 บริหารงานบุคคล 3 ส.ค. 2565 - 16:08
18     รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ส... อ่าน 1130 บริหารงานบุคคล 27 ก.ค. 2565 - 15:32
19     การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ... อ่าน 60 บริหารงานบุคคล 25 ก.ค. 2565 - 10:46
20     ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้่าย) พนักงานครูเทศบาล พนักงานครูส่วนท้องถิ่น... อ่าน 37 บริหารงานบุคคล 25 ก.ค. 2565 - 10:41
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802