ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน v.4 ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้านี้แสดง 20 รายการ / ทั้งหมด 175 รายการ

ลำดับ เรื่อง กลุ่ม ลงวันที่ - เวลา
1     ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัยในวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน... อ่าน 4 นิเทศฯ 1 ก.พ. 2566 - 15:35
2     ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระ... อ่าน 9 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ม.ค. 2566 - 15:19
3     ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตซื้อสิทธิ... อ่าน 22 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ม.ค. 2566 - 11:59
4     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขัน "สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี" (... อ่าน 11 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ม.ค. 2566 - 11:20
5     หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมเสริ้ามความรู้ใ... อ่าน 43 บริหารงานการเงินฯ 3 ม.ค. 2566 - 11:03
6     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอาสาสมัครกร... อ่าน 63 บริหารงานบุคคล 26 ธ.ค. 2565 - 14:32
7     การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะก... อ่าน 534 บริหารงานบุคคล 23 ธ.ค. 2565 - 10:28
8     ปรชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแ... อ่าน 57 บริหารงานบุคคล 22 ธ.ค. 2565 - 09:39
9     ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งต... อ่าน 70 บริหารงานบุคคล 22 ธ.ค. 2565 - 09:35
10     ซักซ้อมความเข้าใจในการกำหนดราคากลางและเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ... อ่าน 15 บริหารงานการเงินฯ 20 ธ.ค. 2565 - 15:48
11     ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเงินของสถานศึกษา... อ่าน 21 บริหารงานการเงินฯ 16 ธ.ค. 2565 - 09:52
12     โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566... อ่าน 13 บริหารงานบุคคล 16 ธ.ค. 2565 - 09:36
13     การสรรหาคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา... อ่าน 31 อำนวยการ 15 ธ.ค. 2565 - 11:27
14     การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุฐาตประกอบว... อ่าน 59 บริหารงานบุคคล 6 ธ.ค. 2565 - 14:19
15     ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรา... อ่าน 102 บริหารงานบุคคล 2 ธ.ค. 2565 - 16:12
16     ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน... อ่าน 21 บริหารงานบุคคล 24 พ.ย. 2565 - 14:48
17     ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา... อ่าน 45 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ย. 2565 - 12:26
18     ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖... อ่าน 39 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ย. 2565 - 13:45
19     ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช... อ่าน 30 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ย. 2565 - 13:30
20     ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการใหับริการความรู้ในสวนสัตว์สงขลา ประจำปี ๒๕๖๖... อ่าน 19 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ย. 2565 - 11:58
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802