ติดต่อสอบถาม / ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ ติชม

* ข้อ ร้องเรียน ของท่านจะถูกส่งไปยังกลุ่มกฎหมายและคดีโดยตรง โดยแยกออกจากข้อเสนอแนะ ติชม หรือสอบถาม

ประเภท หัวข้อเรื่อง ลงวันที่ รายละเอียด
ประเภท หัวข้อเรื่อง ลงวันที่ รายละเอียด
ติดต่อสอบถาม ประกันสังคม สมัครเรียบร้อยแล้ว ขึ้นวันที่จ่ายเงินวันที่1 2022-07-25 11:48:33
ติดต่อสอบถาม ติดต่อสอบถามเรื่องขอรับเอกสารเกี่ยวกับ PLC 2022-07-26 11:59:53
ติดต่อสอบถาม ตำแหน่งพนักงานราชการ 2022-08-30 22:54:28


กรุณาเลือก  *
ชื่อ - นามสกุล :  *
หมายเลขโทรศัพท์ :  *
E-mail :  (ถ้ามี)
LINE ID :  (ถ้ามี)
เรื่อง :  *
ข้อความ :  * กรุณาพิมพ์รายละเอียดที่ท่านต้องการแจ้งหรือสอบถาม อย่างละเอียด
กรอกตัวอักษร  * banboon_codeอาจประกอบด้วย ตัวเลขไทย-อารบิก / อักษรไทย-อังกฤษ (เล็ก-ใหญ่)
  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802