ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน v.4ลำดับ ข่าวกิจกรรม
1 ภาพตัวอย่าง กิจกรรมทำเองใช้เอง(น้ำยาล้างจาน)
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า ได้จัดกิจกรรมทำเองใช้เอง(น้ำยาล้างจาน)ขึ้น โดยครูได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 เรียนรู้การทำน้ำยาล้างจานด้วยตัวเอง ณ โรงอาหารของโรงเรียน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและได้ฝึกลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งย... อ่านต่อ    2018-03-28 09:48:41
2 ภาพตัวอย่าง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
27 พฤศจิกายน 2560 นายเชาวลิต เพ็ชรหวล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี สพป.ปน.3 พร้อมคณะครู ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือน ทำให้ได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูฯ ได้มอบของช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับครอบครัวของนักเรียน อ่านต่อ    2018-03-28 09:48:23
3 ภาพตัวอย่าง สานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับคณะกรรมการสถานศึกษา
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายกำธร อินศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า ได้จัดให้มีการประชุมพบปะ ระหว่างบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่ากับคณะกรรมการสถานศึกษา ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษาให้มากขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ในด้านการจัดการศึกษาข... อ่านต่อ    2018-03-28 09:48:05
4 ภาพตัวอย่าง กิจกรรมค่ายวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระต่างๆได้จัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ จัดนิทรรศการที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เกมต่างๆ เพื่อยกระดับคุรภาพการศึกษาของผู้เรียนให้สูงขึ้น อ่านต่อ    2018-03-02 17:03:28
5 ภาพตัวอย่าง ปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายกำธร อินศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า พร้อมด้วยคณะครูในโรงเรียน ได้ร่วมกันปลูกต้นดอกดาวเรืองเพิ่มด้วยวิธีการปักกิ่งลงกระถางต้นไม้ เพื่อให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชการที่ ๙ อ่านต่อ    2017-11-14 11:06:12
 
 
หน้านี้แสดง 5 รายการ / ทั้งหมด 6 รายการ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802