ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน v.4ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์เครือข่าย

ที่ตั้งสำนักงานศูนย์เครือข่าย
ระยะห่างจากสำนักงานศูนย์ (กิโลเมตร) สถานที่ตั้ง
รายละเอียด
สำนักงานเขต อำเภอที่ตั้ง จังหวัด อำเภอ ตำบล
ศูนย์เครือข่าย ที่ตั้งสำนักงานศูนย์เครือข่าย ระยะห่างจากสำนักงานศูนย์ (กิโลเมตร) สถานที่ตั้ง รายละเอียด
 ทุ่งยางแดง  โรงเรียนบ้านตือเบาะ 21.5 km 4.8 km 40 km ทุ่งยางแดง พิเทน
 กะพ้อ  โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน 27 km 5 km 60.5 km กะพ้อ ตะโละดือรามัน
 พลังมิตรภาพ  โรงเรียนบ้านกะลาพอ 3.6 km 9.5 km 40.7 km สายบุรี เตราะบอน
 ไม้แก่น  โรงเรียนบ้านปลักแตน 23.4 km 0.75 km 60.4 km ไม้แก่น ไทรทอง
 มิตรสายชล  โรงเรียนบ้านบน 17.4 km 3.7 km 50 km สายบุรี ปะเสยะวอ
 เสมาสลินดง  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 16.7 km 8.9 km 50.2 km สายบุรี มะนังดาลำ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802