โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี

โรงเรียน
ระยะห่างจากโรงเรียน (กิโลเมตร) ด้านการศึกษา
หมายเหตุ
สำนักงานเขต อำเภอที่ตั้ง จังหวัด ระดับการศึกษา จำนวนนักเรียน : คน
 บ้านละหาร 11.2 km 9.9 km 42.1 km อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 21
 ชุมชนบ้านแป้น (แก้วมะแป้น) 8.5 km 14.8 km 40.6 km อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 47
 บ้านกาหงษ์ 15.9 km 8.1 km 51.6 km อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 50
 บ้านแซะโมะ 11.5 km 7.2 km 46.9 km อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 56
 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า 0 km 12.7 km 37.7 km อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 56
 บ้านละอาร์ 12.2 km 10.9 km 48.6 km อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 56
 บ้านอุแตบือราแง 20.9 km 7 km 58.3 km อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 67
 บ้านวังไชย 13.4 km 3.9 km 50.9 km อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 68
 บ้านจ่ากอง 12.5 km 3.5 km 48.2 km อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 71
 วัดโบกขรณี 9.3 km 15 km 39.5 km อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 73
 วัดโชติรส 20.7 km 2.8 km 59 km อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 81
 บ้านทุ่งเค็จ 15.2 km 2.3 km 50.9 km อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 83
 บ้านชะเมาสามต้น 6.8 km 6.9 km 44.2 km อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 87
 บ้านบาโงยือแบ็ง 32 km 2.8 km 56.8 km อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 88
 บ้านท่าช้าง 21.9 km 3.1 km 59.3 km อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 99
 บ้านปากู (มีนาประชาคาร) 20.8 km 4.3 km 42.5 km อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 106
 วัดสารวัน 23.5 km 2.7 km 59.2 km อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 107
 บ้านตะโละดารามัน 27 km 5 km 60.5 km อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 110
 บ้านมะกอ 10.7 km 11.8 km 48.1 km อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 111
 บ้านปายอ 9.6 km 10.2 km 45.9 km อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 116
 บ้านมือลอ(มะ อาแดอุทิศ) 14.2 km 6.9 km 51.7 km อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 116
 บ้านลานช้าง 10.4 km 8.7 km 47.6 km อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 118
 บ้านพอเหมาะ 2.7 km 12.2 km 40 km อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 118
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802