ปฏิทินการใช้ห้อง

กุมภาพันธ์ 2566
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
มีรายการจอง
 
3
มีรายการจอง
 
4
5 6 7 8
มีรายการจอง
 
9 10 11
12 13 14
วันแห่งความรัก
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
มีรายการจอง
 
25
26 27 28        

รายการจองใช้ห้องประชุมประจำเดือน

สลินดง (ห้องประชุมเล็ก)

อนุมัติ25/01/2566 เวลา 11:34:56
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.พ. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   03 ก.พ. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวนายือลา นาแว   สำหรับกลุ่ม บริหารงานบุคคล
วาระการประชุม จิบน้ำชายามเช้า
รายละเอียด

ยือลาปี (ห้องประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์)

อนุมัติ25/01/2566 เวลา 10:27:26
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.พ. 66 เวลา 13:30   ถึงวันที่   02 ก.พ. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวนายือลา นาแว   สำหรับกลุ่ม บริหารงานบุคคล
วาระการประชุม ประเมินตัวชีวัดและองค์ประกอบการย้าย 38 ค.(2)
รายละเอียด

วาสุกรี (ห้องประชุมใหญ่)

อยู่ระหว่างทำรายการจอง
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.พ. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ก.พ. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฟาตีมา คงตา   สำหรับกลุ่ม นโยบายและแผน
วาระการประชุม การจัดทำรายงานผลปี พ.ศ. 2565
รายละเอียด

สลินดง (ห้องประชุมเล็ก)

อนุมัติ30/01/2566 เวลา 10:20:46
วันที่ใช้ห้อง 24 ก.พ. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   24 ก.พ. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนายือลา นาแว   สำหรับกลุ่ม บริหารงานบุคคล
วาระการประชุม ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ (ศึกษานิเทศก์)
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 4 รายการ