โครงสร้างบริหารองค์การ /อำนาจหน้าที่ตามกลุ่มงาน
 
โครงสร้างหน่วยงาน - ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่ - การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
 
โครงสร้างบริหารองค์การ /อำนาจหน้าที่ตามกลุ่มงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 : Pattani Primary Educational Service Area Office 3
ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94190 โทร 0 7345 2100 - 2  โทรสาร 0 7345 2099
พัฒนาระบบโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 www.pattani3.go.th | email : pesao3@pattani3.go.th