โทรศัพท์ 0 7345 2100 - 2  |   โทรสาร 0 7345 2099
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

สานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับคณะกรรมการสถานศึกษา
 • โรงเรียน ชุมชนบ้านบางเก่า
 • ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา สายชล
 • 28 มีนาคม 2561 | 09:48
 •  86

 • เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายกำธร อินศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า ได้จัดให้มีการประชุมพบปะ ระหว่างบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่ากับคณะกรรมการสถานศึกษา ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษาให้มากขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ในด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันซึ่งเป็นผลดีต่อสถานศึกษามากขึ้น หลังจากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหาร และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

  ภาพประกอบ

  วีดิทัศน์ประกอบกิจกรรม
  ช่องทางการติดต่อ

  ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคล้า
      อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94190

  0 7345 2100 - 2

  0 7345 2099 (โทรสาร)

  saraban@pattani3.go.th

  Follow Us

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 : Pattani Primary Educational Service Area Office 3
  พัฒนาระบบโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 | www.pattani3.go.th