โทรศัพท์ 0 7345 2100 - 2  |   โทรสาร 0 7345 2099
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมค่ายวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • โรงเรียน บ้านพิเทน(วันครู 2502)
 • ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา ทุ่งยางแดงก้าวหน้า
 • 2 มีนาคม 2561 | 17:03
 •  73

 • กลุ่มสาระต่างๆได้จัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ จัดนิทรรศการที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เกมต่างๆ เพื่อยกระดับคุรภาพการศึกษาของผู้เรียนให้สูงขึ้น

  ภาพประกอบ

  ช่องทางการติดต่อ

  ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคล้า
      อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94190

  0 7345 2100 - 2

  0 7345 2099 (โทรสาร)

  saraban@pattani3.go.th

  Follow Us

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 : Pattani Primary Educational Service Area Office 3
  พัฒนาระบบโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 | www.pattani3.go.th