โทรศัพท์ 0 7345 2100 - 2  |   โทรสาร 0 7345 2099
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมทำเองใช้เอง(น้ำยาล้างจาน)
 • โรงเรียน ชุมชนบ้านบางเก่า
 • ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา สายชล
 • 28 มีนาคม 2561 | 09:48
 •  98

 • เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า ได้จัดกิจกรรมทำเองใช้เอง(น้ำยาล้างจาน)ขึ้น โดยครูได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 เรียนรู้การทำน้ำยาล้างจานด้วยตัวเอง ณ โรงอาหารของโรงเรียน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและได้ฝึกลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ทำให้นักเรียนสนุกสนานกับการลงมือทำน้ำยาล้างจานด้วยตัวเองและสามารถนำกลับไปใช้ล้างจานที่บ้านของตนได้ ทำให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในผลงานที่ได้ลงมือทำด้วยตัวเองเป็นอย่างยิ่ง

  ภาพประกอบ

  ช่องทางการติดต่อ

  ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคล้า
      อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94190

  0 7345 2100 - 2

  0 7345 2099 (โทรสาร)

  saraban@pattani3.go.th

  Follow Us

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 : Pattani Primary Educational Service Area Office 3
  พัฒนาระบบโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 | www.pattani3.go.th