โทรศัพท์ 0 7345 2100 - 2  |   โทรสาร 0 7345 2099
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3

ลำดับ ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
1
สานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับคณะกรรมการสถานศึกษา
    28 มี.ค. 2561  86
   โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า
2
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    28 มี.ค. 2561  102
   โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113
3
กิจกรรมทำเองใช้เอง(น้ำยาล้างจาน)
    28 มี.ค. 2561  98
   โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า
4
หนูน้อยท่องต่างแดน
    18 ต.ค. 2560  19
   โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า
5
กิจกรรมค่ายวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    2 มี.ค. 2561  72
   โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู 2502)
6
ปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ
    14 พ.ย. 2560  29
   โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า

ช่องทางการติดต่อ

ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคล้า
    อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94190

0 7345 2100 - 2

0 7345 2099 (โทรสาร)

saraban@pattani3.go.th

Follow Us

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 : Pattani Primary Educational Service Area Office 3
พัฒนาระบบโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 | www.pattani3.go.th